Over BAAB-Claimcare

Door BAAB-Claimcare wordt uitsluitend gewerkt voor cliënten uit de financiële sector en nimmer voor eigen rekening en risico. BAAB-Claimcare neemt dan ook geen vorderingen over om daarna tot het incasseren van deze vorderingen over te gaan.

Voor BAAB-Claimcare staat een heldere werkwijze, waarbij de belangen van alle betrokken partijen zoveel mogelijk worden gediend, voorop. Om die reden werkt BAAB-Claimcare volgens een strikte gedragscode. In deze gedragscode komen ook zaken als de bescherming van de privacy (op de website) en de behandeling van klachten aan de orde. Wanneer u op deze link klikt, kunt u de gedragscode lezen.

Voor wat betreft de AVG verwijzen wij u naar deze link.

Op welke manier kunt u BAAB-Claimcare bereiken?

Postadres:

BAAB-Claimcare BV
Postbus 17355
2502 CJ Den Haag

Telefoon:

070-3606828
(op werkdagen tussen 8.00 en 19.00)

Fax:

070-3607206

E-mail:

KvK:

Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage,
nummer 27274885

Er is sprake van een bijzondere situatie. Tot wie dient u zich te wenden?

Wanneer u niet in staat bent om de vordering in één keer te voldoen en u een regeling wenst te treffen of wanneer u vragen heeft ten aanzien van de juistheid van (de hoogte van) de vordering, kunt u met ons, bij voorkeur telefonisch of per email, contact opnemen.

Nadat wij het dossier met u besproken hebben en, voor zover dat nodig is, er door u aanvullende gegevens zijn verstrekt, treden wij in overleg met onze cliënte om daarna de uitkomst van het overleg met u te bespreken, u zo volledig mogelijk te informeren en om tot een mogelijke oplossing te komen.

Op welke wijze dient u te betalen?

Tenzij u door BAAB-Claimcare bent verzocht om betalingen te voldoen door storting op de rekening van de opdrachtgever, dient u uw betalingen over te maken naar het onderstaande rekeningnummer onder vermelding van het kenmerk.

Naam:

Stichting Beheer Derdengelden
BAAB-Claimcare

Bankrelatie:

Rabobank Den Haag e.o.
IBAN: NL74 RABO 0113 8369 53
SWIFT: RABONL2U

KvK:

Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage,
nummer 27274885